دوشنبه 20 آذر 1396
 
 
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي...
طراحی سایت
منابع صندوق در قالب قرارداد عامليت كه با رعايت مفاد نظام‌نامه، توسط هيات عامل با بانك‌هاي...
صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي...
فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی
پیوندهای مهم
پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل انجام می شود.
اخبار